Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57770
Nhan đề: Chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số nhìn từ khía cạnh giới
Tác giả: Đặng, Thị Hoa
Từ khoá: Dân tộc thiếu số
Chăm sóc sức khỏe
Bình dẳng giới
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 01 .- Tr,46-57
Tóm tắt: Chăm sóc sức khỏe là một trong những chỉ số quan trọng đtánh giá chasẩt lượng cuộc sống và cơ hội phát triển của con người. Mặc dù Việt Nam đã có khá nhiều chính sách hỗ trợ trong chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiếu số nhưng phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn nằm trong nhóm có nguy cơ bị loại trừ trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, đặc biệt là trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Kết quả nghiên cứu tại tỉnh Ninh Thuận, Đắk Lắk và Sóc Trăng cho thấy có sự khác biệt rõ nét giữa nam và nữ trong mô hình bệnh tật và lựa chọn nơi khám chữa bệnh ở một số tộc người. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số vẫn còn kha nhiều vấn đề đặt ra, là những trở ngại, thách thức không nhỏ trong chiến lược thực hiện các chi tiêu của mục tiêu Thiên niên kỷ về tăng trưởng toàn diện và bao trùm ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57770
ISSN: 1859-1361
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.