Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57784
Title: Nghiên cứu sử dụng giải pháp tường chắn mềm làm giảm áp lực sóng nổ đến kết cấu công trình
Authors: Nguyễn, Hữu Thế
Vũ, Đình Lợi
Đàm, Trọng Thắng
Ngô, Ngọc Thủy
Nguyễn, Công Nghị
Keywords: Áp lực sóng nổ
Tường chắn
Tải trọng nổ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 12 .- Tr.18-20
Abstract: Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm hiện trường xác định áp lực của sóng nổ lên kết cấu công trình khi sử dụng tường chắn và khi không có tường chắn đối với lượng nổ đặt trên mặt đất. Từ kết quả thí nghiệm hiện trường, đánh giá được hiệu quả khi sử dụng giải pháp tường chắn làm giảm ảnh hưởng của áp lực sóng nổ lên kết cấu công trình, kết quả nghiên cứu được sử dụng khi thi công nổ phục vụ thi công công trình hoặc giúp bảo vệ công trình chống khủng bố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57784
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.160.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.