Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5781
Title: PC Kon Tum: Luôn lấy khách hàng làm trung tâm trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Authors: Yên Bình
Keywords: PC Kon Tum
Khách hàng là trung tâm
Văn hóa doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 227 .- Tr.43
Abstract: Nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng, những năm qua, Công ty Điện lực Kon Tum đã không ngừng nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từng bước hình thành nếp ứng xử văn minh - văn hóa, trách nhiệm - thân thiện trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5781
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_762.25 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.