Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5782
Nhan đề: Kinh nghiệm giáo dục khởi nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
Tác giả: Lâm, Thị Kim Liên
Huỳnh, Lưu Đức Toàn
Từ khoá: Khởi nghiệp
Giáo dục khởi nghiệp
Bài học kinh nghiệm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.94-103
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các mô hình giáo dục khởi nghiệp (GDKN) thành công tại một số quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Israel, Trung Quốc và Malaysia để làm cơ sở đề xuất các hàm ý chính sách cho hoạt động GDKN tại Việt Nam. Đề xuất của nhóm tác giả tập trung vào các khía cạnh: thay đổi tư duy về khởi nghiệp; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, các khóa học và mô hình GDKN; bám sát chính sách chính phủ, bản chất của quốc gia, môi trường kinh tế, giáo dục để tiến hành GDKN từ cấp vi mô (trong từng trường đại học) đến cấp vĩ mô (cấp quốc gia, hội nhập khu vực và thế giới).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5782
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.92 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.