Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57858
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Hữu Cung
Keywords: Quản lý vốn đầu tư xây dựng
Từ ngân sách nhà nước
Huyện Mường Lát
Tỉnh Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.77-79
Abstract: Ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, mặc dù bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế ở các khâu của quy trình quản lý vốn, công tác kiểm tra, giám sát, quyết toán vốn, hiệu quả đầu tư vẫn thấp và nhiều bất cập khác. Những tồn tại này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến các vấn đề kinh tế - xã hội của huyện Mường Lát, đòi hỏi cần có những giải pháp khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57858
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.