Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57858
Nhan đề: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn, Hữu Cung
Từ khoá: Quản lý vốn đầu tư xây dựng
Từ ngân sách nhà nước
Huyện Mường Lát
Tỉnh Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.77-79
Tóm tắt: Ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, mặc dù bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế ở các khâu của quy trình quản lý vốn, công tác kiểm tra, giám sát, quyết toán vốn, hiệu quả đầu tư vẫn thấp và nhiều bất cập khác. Những tồn tại này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến các vấn đề kinh tế - xã hội của huyện Mường Lát, đòi hỏi cần có những giải pháp khắc phục.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57858
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.