Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57867
Title: Chế độ lao động, học tập đối với phạm nhân dưới mười tám tuổi.
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Phan, Quốc Việt C1900166
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về chế độ lao động và học tập trong Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân dưới mười tám tuổi. Bất cập và giải pháp.
Description: 40tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57867
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.