Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5786
Title: Cảm hứng yêu nước trong thơ chữ Hán dân tộc Tày
Authors: Ngô, Thị Thu Trang
Keywords: Cảm hứng yêu nước
Thơ chữ Hán
Dân tộc Tày
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.12-21
Abstract: Trong các dân tộc thiểu số ở nước ta, dân tộc Tày có số dân nhiều hơn cả. Người dân tộc Tày sớm có sự giao lưu tiếp xúc về văn hóa với dân tộc Kinh, đặc biệt là chịu ảnh hưởng về mặt văn học. Từ xa xưa có nhiều thầy đồ từ miền xuôi lên vùng cư trú của người Tày để dạy học, bên cạnh đó cũng có nhiều người Tày cho con em mình về miền xuôi học hành thi cử. Như vậy, chữ Hán đã được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Tày từ lâu đời, trước hết là trong cúng tế. Tiếp đó, khi việc dạy học chữ Hán phổ biến hơn thì chữ Hán được sử dụng để sáng tác thơ văn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5786
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_364.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.