Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5786
Nhan đề: Cảm hứng yêu nước trong thơ chữ Hán dân tộc Tày
Tác giả: Ngô, Thị Thu Trang
Từ khoá: Cảm hứng yêu nước
Thơ chữ Hán
Dân tộc Tày
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.12-21
Tóm tắt: Trong các dân tộc thiểu số ở nước ta, dân tộc Tày có số dân nhiều hơn cả. Người dân tộc Tày sớm có sự giao lưu tiếp xúc về văn hóa với dân tộc Kinh, đặc biệt là chịu ảnh hưởng về mặt văn học. Từ xa xưa có nhiều thầy đồ từ miền xuôi lên vùng cư trú của người Tày để dạy học, bên cạnh đó cũng có nhiều người Tày cho con em mình về miền xuôi học hành thi cử. Như vậy, chữ Hán đã được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Tày từ lâu đời, trước hết là trong cúng tế. Tiếp đó, khi việc dạy học chữ Hán phổ biến hơn thì chữ Hán được sử dụng để sáng tác thơ văn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5786
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_364.83 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.