Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57875
Title: Quy chế pháp lý về giải thể doanh nghiệp
Authors: Đoàn, Nguyễn Minh Thuận
Nguyễn, Lê Thanh Hà B1508334
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về giải thể doanh nghiệp và trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp. Qua đó, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp và những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình giải thể.
Description: 73 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57875
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.