Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5787
Nhan đề: Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Tày, Nùng
Tác giả: Dương, Nguyệt Vân
Nguyễn, Thị Minh Thu
Từ khoá: Hôn nhân
Truyện cổ tích
Dân tộc Tày
Dân tộc Nùng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.22-28
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu sự chuyển di hình thức hôn nhân thời kì nguyên thủy vào chuyện cổ tích Tày, Nùng; sự chuyển di hình thức hôn nhân thời kì phân hóa giai cấp vào chuyện cổ tích Tày, Nùng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5787
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_357.54 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.