Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57887
Title: Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép theo luật Hình sự Việt Nam hiện hành
Authors: Lê, Quỳnh Phương Thanh
Lê, Thị Hân C1900139
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bài những vấn đề lý luận chung về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép theo luật Hình sự Việt Nam hiện hành, quy định của luật hình sự Việt Nam về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép, bất cập và giải pháp của tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép hiện nay
Description: 66 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57887
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
972.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.