Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5791
Title: HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ PHẬT GIÁO PHÂN HỆ QUẢN LÝ TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ
Authors: Trương, Minh Thái
Trần, Bảo Lộc
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Việc quản lý số lượng tăng ni thuộc các tự viện và số lượng Tự viên trong một tỉnh thì các cán bộ quản lý phải đến tận nơi các tự viện để lấy thông tin hoặc thông tin được gửi về từ các tự viện, tiếp đó là việc tổng hợp dữ liệu từ các tự viện lại mất khá nhiều thời gian. Nhưng khi muốn tìm một hồ sơ của một tăng ni thuộc một tự viện nào đó sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm. Với việc lưu trữ dữ liệu nhiều bằng cách thủ công sẽ dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý cũng như tổng hợp và thống kê.Nhằm mục đích giải quyết bài toán quản lý hồ sơ của tăng ni và tự viện, đề tài xây dựng một website quản lý cho phép các người quản lý ở nhiều cấp sử dụng để cập nhật dữ liệu, truy xuất dữ liệu. Từ các dữ liệu đó người quản lý các cấp có thể quản lý, thống kê, truy xuất dữ liệu dễ dàng và trực quan hơn. Đề tài hiện tại đã hoàn thành một số chức năng cho người quản lý cấp tỉnh và người quản lý tự viện, tiêu biểu như: Quản lý tăng ni có các chức năng thêm, sửa, xóa một tăng ni, xem danh sách các tăng ni, xem hồ sơ chi tiết từng tăng ni. Quản lý Phật tử có các chức thêm, sửa xóa Phật tử xem hồ sơ chi tiết. Quản lý tự viện: thêm một tự viện mới chỉnh sửa các trường thông tin về tự viện, thống kê. Quản lý văn bản: đăng văn bản, tạo đơn. Các chức năng xử lý phía server của ứng dụng được lập trình bằng Laravel - một framework của ngôn ngữ lập trình PHP. Bên cạnh đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu mySQL là nơi lưu trữ các dữ liệu.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5791
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.