Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5793
Title: Đi tìm tác giả đích thực cho những bài từ còn lại trong Mộng mai từ lục
Authors: Lương, Thị Hải Vân
Keywords: Mộng mai từ lục
Văn bản học
Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.36-50
Abstract: Bài viết nghiên cứu Mộng mai từ lục dưới góc độ văn bản học cho thấy có sự chép lẫn các sáng tác từ của các tác giả Trung Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5793
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_670.67 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.