Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57941
Title: Dạy học về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc trong các trường phổ thông hiện nay
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Dạy học về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc
Trong các trường phổ thông hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.78-83
Abstract: Bài viết: Sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành đã tồn tại nhiều bất cập; cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành; cần viết đúng, viết đủ trong chương trình và sách giao khoa mới; trách nhiệm của giáo viên dạy môn Lịch sử ở phổ thông khi chưa có sách giáo khoa mới; kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57941
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.