Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5795
Nhan đề: Về chức năng thẩm mỹ của truyện truyền kỳ thế kỷ XV - XVII
Tác giả: Ngô, Thị Thanh Nga
Từ khoá: Chức năng thẩm mỹ
Truyện truyền kỳ
Thế kỷ XV - XVII
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.51-60
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu chức năng thẩm mỹ của truyện truyền kỳ trong giai đoạn thứ 2 Thế kỷ XV - XVII với hai tác phẩm tiêu biểu là Truyền kỳ mạn lục và Thánh Tông di thảo.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5795
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_507.68 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.