Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5795
Title: Về chức năng thẩm mỹ của truyện truyền kỳ thế kỷ XV - XVII
Authors: Ngô, Thị Thanh Nga
Keywords: Chức năng thẩm mỹ
Truyện truyền kỳ
Thế kỷ XV - XVII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.51-60
Abstract: Bài viết nghiên cứu chức năng thẩm mỹ của truyện truyền kỳ trong giai đoạn thứ 2 Thế kỷ XV - XVII với hai tác phẩm tiêu biểu là Truyền kỳ mạn lục và Thánh Tông di thảo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5795
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_507.68 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.