Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5798
Title: Nhân vật nữ trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú
Authors: Cao, Thị Hảo
Nguyễn, Thị Thanh Hà
Keywords: Nhân vật nữ
Tiểu thuyết
Nguyễn Đình Tú
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.71-79
Abstract: Trong số các tác giả thế hệ 7x, 8x, Nguyễn Đình Tú nổi lên như một hiện tượng văn chương đầy triển vọng. Đọc các tiểu thuyết của nhà văn trẻ này, người đọc luôn bị ám ảnh bởi một thế giới nhân vật với nhiều giai tầng cứ vẫy vùng, ngụp lặn trong xã hội đầy rẫy những cám dỗ, những mảng tối - sáng tranh chấp, xô đẩy khiến họ luôn bị rơi vào trạng thái mất phương hướng. Song có lẽ day dứt, ám ảnh hơn cả vẫn là các nhân vật thuộc giới nữ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5798
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_427.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.