Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58041
Title: Khai thác một số tính chất liên quan đến ba đường cao trong tam giác
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Khai thác một số tính chất
Liên quan đến ba đường cao trong tam giác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và tuổi trẻ;Số 503 .- Tr.1-2
Abstract: Có rất nhiều tính chất liên quan đến ba đường cao của tam giác, trong khuôn khổ bài viết này chúng ta sẽ khai thác một trong những tính chất đó thông qua bài toán cơ bản sau đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58041
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
953.72 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.