Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5804
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢNG BÁ DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Phân hệ: thiết lập website đa ngôn ngữ
Authors: Phạm, Thế Phi
Võ, Thanh Lĩnh
Trần, Nguyên Tính
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Các trang web đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin và tìm hiểu thông của các quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân một các nhanh chóng và hiệu quả. Các quốc gia có thể đăng thông tin các công văn, chỉ đạo v.v.. Tổ chức, công ty có thể giới thiệu các loại sản phẩm, hay cả yêu cầu tuyển dụng v.v.. Và những người cá biết thông tin cũng có thể thông qua web để cập nhật nhanh chóng có nhiều ưu điểm hơn các phương thức truyền thông cũ. Hiện nay, khi đời sống ngày một nâng cao thì nhu cầu đi du lịch của con người cũng được nâng cao. Vì vậy việc xây dựng một web để hướng dẫn về du lịch là vô cùng cần thiết để hỗ trợ khách hàng trong và ngoài nước lựa chon một nơi du lịch phù hợp nhanh chóng là không thể thiếu được. Từ ý tưởng đó với sự hướng dẫn của thầy Phạm Thế Phi nhóm em đã xây dựng “website quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”. Sử dụng google translate và kinh nghiệm cá nhân để dịch cơ sở dữ liệu và những từ ngữ địa phương không thể dịch tự động.
Description: 50 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5804
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.