Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58095
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Bình-
dc.date.accessioned2021-07-13T09:28:13Z-
dc.date.available2021-07-13T09:28:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3247-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58095-
dc.description.abstractXây dựng đội ngũ đảng viên là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, vấn đề mang tính quyết định là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Để làm được điều này, một trong những công việc hàng đầu là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ngay những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 02 .- Tr.18-21-
dc.subjectRà soátvi_VN
dc.subjectSàng lọcvi_VN
dc.subjectĐưa những người không đủ tư cáchvi_VN
dc.subjectRa khỏi Đảngvi_VN
dc.subjectCông tác Đảng viênvi_VN
dc.titleRà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng khâu quan trọng của công tác Đảng viênvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.