Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58109
Title: Hiểu đúng về chất lượng của thuốc dược liệu và thực phẩm chức năng
Authors: Huỳnh, Văn Hóa
Keywords: Thuốc dược liệu
Thực phẩm chức năng
Phân biệt
Hiểu đúng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.06-08
Abstract: Khi xem truyền hình, có lúc người xem bắt gặp quảng cáo của hai sản phẩm có tác dụng trị liệu tương tự nhau nhưng một là thuốc dược liệu và sản phẩm kia là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Một vài loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo trên mạng như thần dược. Vậy thuốc dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là gì, chất lượng và việc đăng ký lưu hành của hai loại sản phẩm này có gì khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ trả lời câu hỏi trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58109
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.