Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58110
Title: Giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại
Authors: Hồ, Ngọc Hy
Keywords: Vai trò doanh nghiệp nhà nước
Trong nền kinh tế thị trường hiện đại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 02 .- Tr.28-32
Abstract: Bài viết: Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ; hạn chế, yếu kém; một số vấn đề đặt ra cần có giải pháp tích cực về tư duy và hành động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58110
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.