Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58111
Title: Tìm hiểu các thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau trung ương
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Thuốc giảm đau
Thuốc giảm đau trung ương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.08-09
Abstract: Chọn thuốc theo thang giảm đau phân tích kỹ trên các triệu chứng lâm sàng, đánh giá đúng cường độ đau, nắm chắc những chống chỉ định của từng loại thuốc, đó là những điều kiện cần thiết để sử dụng có hiệu quả các thuốc giảm đau trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58111
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.