Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58111
Nhan đề: Tìm hiểu các thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau trung ương
Tác giả: Phạm, Gia Cường
Từ khoá: Thuốc giảm đau
Thuốc giảm đau trung ương
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.08-09
Tóm tắt: Chọn thuốc theo thang giảm đau phân tích kỹ trên các triệu chứng lâm sàng, đánh giá đúng cường độ đau, nắm chắc những chống chỉ định của từng loại thuốc, đó là những điều kiện cần thiết để sử dụng có hiệu quả các thuốc giảm đau trung ương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58111
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.