Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58114
Title: Sơn La: Ứng dụng KH&CN vào nhân giống và nuôi dê thương phẩm
Keywords: Nuôi dê thương phẩm
Nhân giống
Ứng dụng khoa học
Tỉnh Sơn La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.46b
Abstract: Trong khuôn khổ chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án ''Ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại Sơn La''. Dự án do Trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Sơn La chủ trì.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58114
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
821.94 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.