Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5812
Title: Niềm vui thống nhất
Authors: An Hòa
Keywords: Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2018)
Ngày quốc tế lao động 1/5
Niềm vui thống nhất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.1
Abstract: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từng được đế quốc Mỹ tiến hành với đẩy tham vọng: Triệt tiêu phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, dung dưỡng bè lũ ngụy quyền tay sai để dần thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, tạo lập phòng tuyến ngăn chặn chủ nghĩa xã hội ở châu Á...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5812
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_786.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.