Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5813
Title: Ứng dụng mô hình Logistic chấm điểm khách hàng cá nhân nộp hồ sơ vay trên Lendingclub
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Trần, Thị Xuân Anh
Bùi, Lê Trà Linh
Keywords: Chấm điểm khách hàng
Logistic
Xếp hạng tín dụng
Xếp hạng tín nhiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 102 .- Tr.63-75
Abstract: Bài nghiên cứu ứng dụng mô hình Logistic chấm điểm 235.629 khách hàng cá nhân nộp hồ sơ vay vốn lại Lendingclub – một trong những tổ chức cho vay ngang hàng (Peer – to – Peer) đầu tiên tại Mỹ. Dữ liệu nghiên cứu được thực hiện trong hai năm 2014 – 2015 bao gồm 111 đặc điểm của khách hàng vay vốn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình Logistic để đo lường xác suất một khách hàng vay vốn là khách hàng tốt. Trên cơ sở đó, tổ chức tín dụng sẽ xác định được mức rủi ro tín dụng của khách hàng vay vốn nhằm đưa ra quyết định cho vay phù hợp. Nếu người đi vay có xác suất là khách hàng tốt thấp hơn mức xác suất đưa ra thì sẽ bị từ chối khoản vay, ngược lại người đi vay có xác suất là khách hàng tốt cao hơn mức xác suất đưa ra thì được chấp nhận khoản vay đó tùy vào mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro tín dụng từ tổ chức cho vay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5813
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_585.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.