Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58145
Title: Nghiên cứu kỹ thuật nuôi dinh dưỡng rong Ulva papenfussii
Authors: Võ, Thành Trung
Trần, Văn Huynh
Trần, Mai Đức
Phạm, Đức Thịnh
Phạm, Trung Sản
Nguyễn, Thanh Hằng
Keywords: Ulva papenfussii
Nuôi dinh dưỡng
Phân mảnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 41, Số 01 .- Tr.91-99
Abstract: Chỉ rong lục Ulva gồm những loài phát triển phổ biến trong tự nhiên, nhiều loài đã được người dân ven biển sử dụng làm thực phẩm và là nguyên liệu tiềm năng cho các nghiên cứu vật liệu và nhiên liệu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nuôi dinh dưỡng Ulva papenfussii, một loài có kích thước lớn, thích hợp cho nuôi trồng. U.papenfussii được phân mảnh thành kích thước d3 = 1x 1 cm, được giữ ổn định trong chất nền dịch chiết rong Ulva nồng độ 0,1 g/1 trong thời gian 7 ngày. Sau đó tiếp tục nuôi các mảnh rong trong theo điều kiện: nồng độ mảnh rong 4 g/l, môi trường PES 20 ml/l, ánh sáng 700 μmol photon/m²/s, nhiệt độ 25°C, độ mặn 3%, thời gian 28 ngày. Kết quả quá trình nuôi tạo ra 17,8 g/1 rong với tốc độ sinh trưởng cao đạt 4-6,5% ngày. Nuôi dinh dưỡng rong U. papenfiessii thành công có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất giống các loại rong biến dạng phiên cho ứng dụng nuôi thương phẩm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58145
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.