Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58163
Title: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và hoạt tính bảo vệ gan trên chuột tổn thương gan bằng Carbon Tetrachloride của cao chiết lá trang to (Ixora duffii)
Authors: Phan, Kim Định
Nguyễn, Trọng Tuân
Đái, Thị Xuân Trang
Keywords: Ixora duffii
Enzyme ALT
Enzyme AST
MDA
GSH
Chống oxy hóa
Chống viêm
Tetrachloric carbon (CCl4)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 41, Số 01 .- Tr.117-128
Abstract: Cây Trang to (Ixora duffii) thuộc chi Ixora họ Rubiaceae. Hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm in vitro của các methanol lá I. duffii được khảo sát bằng phương pháp phospholybdenum và phương pháp ức chế sự biến tính albumin huyết thanh bò. Kết quả cho thấy, cao methanol lá I. duffii có khả năng chống oxy (OD0,5= 15,551 ± 0,344 μg/mL) thấp hơn trolox (OD0,5 = 2,315 ± 0,083 μg/mL) dùng trong thử nghiệm 6,7 lần. Hiệu quả kháng viêm dựa trên khả năng ức chế sự biến tính protein của lá (EC50 = 5,57 ± 0,12 μg mL ) thấp hơn diclofenac (EC50 = 0,57 ± 0,21 μg/mL) là 9,77 lần. Hoạt động bảo vệ gan của cao lá I. duffii được khảo sát trên chuột tổn thương gan bằng carbon tetrachloride (CC14) pha trong dầu olive (tỉ lệ 1:4) liều 2,5 mL/kg khối lượng/lần/ngày bằng đường uống. Thuốc bảo vệ gan silymarin liều 16 mg/kg khối lượng lần/ngày được sử dụng như chất đối chứng dương. Chuột tổn thương gan được điều trị bằng cách cho uống cao chiết là Trang to hoặc thuốc silymarin sau một giờ uống CCl4, thí nghiệm được thực hiện liên tục 4 tuần. Kết quả ở các liều khảo sát cao methanol lá I. duffii 100, 200 và 400 mg/kg khối lượng chuột đều cho hiệu quả làm giảm hàm lượng enzyme transaminase trong huyết thanh rất tốt, với hàm lượng ALT (104,80 ± 14,84 U/L, 84,20 ± 20,02 U/L, 45,00 ± 21,6 U/L) và AST (137, 40 ± 26,30 U/L, 119,20 ± 6,40 U/L và 88,80 ± 14,62 U/L) lần lượt ở các nồng độ khảo sát tăng dần. Bên cạnh đó, cao lá còn cải thiện được trạng thái stress oxy hóa trong gan qua hiệu quả làm giảm mức MDA và làm tăng mức GSH trong mô gan tương tự silymarin Quan sát tiêu bản hiển vi lát cắt ngang gan chuột cũng cho thấy cấu trúc mô gan được cải thiện mà với nhóm đối chứng bệnh lý và tương đương với silymarin liều 16 mg/kg khối lượng chuột. Kết quả chứng minh được hiệu quả của loại cao này trong hoạt động chống oxy hóa và bảo vệ gan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58163
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.02 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.