Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58231
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ thcwj hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Loan
Quan, Minh Nhựt
Phạm, Lê Thông
Keywords: Đăng ký doanh nghiệp
Dịch vụ thuê ngoài
Mô hình hồi quy
Thành phố Cần Thơ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM;Số 14 .- Tr.79-91
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Với số liệu từ mẫu điều tra 171 doanh nghiệp, kết quả phân tích hồi quy nhị phân cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp bao gồm: phí dịch vụ, thời gian, qui mô doanh nghiệp, năm thành lập và các loại giấy tờ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và một số hàm ý chính sách đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ đã được đề xuất nhằm cải thiện quy trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đơn giản, nhanh chóng, minh bạch để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự thực hiện thay vì thuê ngoài dịch vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58231
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.43 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.