Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58234
Title: Phát triển chỉ dẫn địa lý Ô Loan cho sản phẩm sò huyết
Keywords: Chỉ dẫn địa lý
Ô Loan
Sò huyết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.47b
Abstract: Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã chủ trì cuộc họp bàn về phát triển chỉ dẫn địa lý Ô Loan cho sản phẩm sò huyết Ô Loan tỉnh Phú Yên. Chỉ dẫn địa lý Ô Loan cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan được Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 12/2/2018. Khu vực địa lý được bảo hộ bao gồm các xã An Ninh Đông, An Hòa, An Cư, An Hiệp và An Hải thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58234
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
887.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.