Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/582
Title: Xuân 2018 những công trình "xanh" thế giới
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Xuân Mậu Tuất
Công trình Xanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.86-89
Abstract: Sau quá trình thi công xây dựng, những ngày đầu xuân mới 2018 cũng là dịp một số các công trình "xanh" trên thế giới được khánh thành đưa vào sử dụng để phục vụ người dân. Thay vì chỉ đạt được các giá trị xanh chung chung theo bề rộng như các giai đoạn trước, các chuyên gia đều đánh giá, các công trình xanh được khánh thành dịp xuân 2018 đã đi sâu vào thực chất, trong đó làm rõ các ý tưởng và giải pháp về thiết kế tiết kiệm năng lượng và kiến trúc sinh thái.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/582
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.