Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/582
Nhan đề: Xuân 2018 những công trình "xanh" thế giới
Tác giả: Trần, Trung Hiếu
Từ khoá: Xuân Mậu Tuất
Công trình Xanh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.86-89
Tóm tắt: Sau quá trình thi công xây dựng, những ngày đầu xuân mới 2018 cũng là dịp một số các công trình "xanh" trên thế giới được khánh thành đưa vào sử dụng để phục vụ người dân. Thay vì chỉ đạt được các giá trị xanh chung chung theo bề rộng như các giai đoạn trước, các chuyên gia đều đánh giá, các công trình xanh được khánh thành dịp xuân 2018 đã đi sâu vào thực chất, trong đó làm rõ các ý tưởng và giải pháp về thiết kế tiết kiệm năng lượng và kiến trúc sinh thái.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/582
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.73 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.214.184.223


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.