Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5832
Title: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ VỚI RASPBERRY PI VÀ ARDUINO
Authors: Trương, Minh Thái
Đặng, Duy Tuấn
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Phát Triển Ứng Dụng Giám Sát Và Điều Khiển Thiết Bị Trong Nhà Với Raspberry Pi Và Arduino” là một giải pháp thích hợp. Mục tiêu của đề tài là tạo ra một ứng dụng cho phép người dùng điều khiển, giám sát cũng như quản lý đồ dùng trong nhà thông qua giao diện web. Với phương pháp nghiên cứu này, nó sẽ tạo ra một website được đặt trên Raspberry Pi(server), nhiệm vụ của raspberry sẽ kết nối và truyền tín hiệu điều khiển đến các arduino(client), bên cạnh đó có chức năng điều khiển thiết bị qua giọng nói và tích hợp hệ thống camera IP để nhận dạng người quen. Đề tài này sẽ cho phép người dùng điều khiển, giám sát các thiết bị thông qua giao diện web.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5832
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.