Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58366
Title: Thực trạng áp dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Kế toán quản trị
Tổ chức KTQT DNNVV
Nhân tố ảnh hưởng
Đại học Lạc Hồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.70-72
Abstract: Nội dung chính được đề cập trong bài báo này chính là thực trạng áp dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Kế toán quản trị đóng vai trò như một nguồn lực trong công việc của tổ chức của DN. (Martin R.W.Hiebl, 2018). Việc vận dụng kế toán quản trị hiệu quả đòi hỏi các nhà quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm đến các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị tại chính đơn vị của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58366
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.