Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58369
Title: Bộ công thương kiểm tra công tác phát triển lưới điện thông minh tại Nam Định
Authors: Lê, Quốc
Keywords: Bộ công thương kiểm tra
Phát triển lưới điện thông minh tại
Nam Định
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 238 .- Tr.41
Abstract: Thực hiện theo Đề án "Phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện. Trong đó, ngành Điện đặt mục tiêu đến năm 2020,100% số trạm biến áp (TBA) 110 kv và 60% số TBA 220 kv được điều khiển từ xa và vận hành theo mô hình trạm biến áp không người trực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58369
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
526.71 kBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.