Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5838
Title: Nghệ thuật tự sự trong tập truyện ngắn Nhà ấy có ma xó của Sa Phong Ba
Authors: Nguyễn, Thị Bích
Keywords: Nghệ thuật tự sự
Truyện ngắn
Nhà ấy có ma xó
Sa Phong Ba
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.90-101
Abstract: Bài viết nghiên cứu sự đổi mới và sáng tạo trong tập truyện ngắn Nhà ấy có ma xó trong cách tiếp cận hiện thực và lựa chọn một hình thức tự sự phù hợp, độc đáo. Đó là cốt truyện, nhân vật, ngôi kể và điểm nhìn trần thuật, giọng điệu trần thuật của tác giả Sa Phong Ba.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5838
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_642.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.