Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5842
Title: EVNNPT: Nâng cao hiệu quả chất lượng công trình xây dựng truyền tải
Authors: Quỳnh Như
Keywords: EVNNPT
Truyền tải điện
Nâng cao chất lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.5-6
Abstract: Tổng giám đốc chủ trì hội nghị cùng các đồng chí là Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo của Văn phòng, các Ban chức năng của EVNNPT và Giám đốc, các Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNNPT cũng như đối tác của EVNNPT.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5842
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.