Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58426
Title: Cơ dép: Trái tim thứ hai
Authors: Nguyễn, Hữu Đức Minh
Nguyễn, Viết Anh Thư
Keywords: Cơ dép
Chức năng
Tác dụng với cơ thể người
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.15-16
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu những nội dung như: Cơ dép là gì? Những hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến cơ dép? Và nêu lên một số giải pháp cho cơ dép khỏe mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58426
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.