Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58427
Nhan đề: Ghi nhận mới về Covid - 19
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đức
Từ khoá: Tiêm vaccine
Biến chứng đông máu
Tìm hiểu
Phòng ngừa Covid – 19
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.16-17
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết, tác giả nêu lên những biến chứng đông máu do vaccine Johnson & Johnson tại Mỹ, lý do vẫn nhiễm covid – 19 sau khi đã chích ngừa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58427
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.