Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58428
Title: Giấc ngủ & khả năng miễn dịch
Authors: Duy Trung
Keywords: Giấc ngủ
Tầm quan trọng
Khả năng miễn dịch
Virus Covid 19
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.18-19
Abstract: Trong hơn một năm nay, khi cả thế giới đang gồng mình đối phó với đại dịch Covid-19, Tạp chí Thuốc & Sức khỏe đã có bài viết về các biện pháp có thể thực hiện nhằm tăng cường hệ miễn diễn – trong đó có việc cải thiện giấc ngủ - với mục đích giúp mọi người có thể tự trang bị sức đề kháng nhằm đối phó và chiến thắng dịch bệnh. Trong bài viết này, tác giả cung cấp thêm một số tư liệu khoa học đặc biệt để làm rõ hơn về mối liên hệ qua lại hai chiều chặt chẽ giữa giấc ngủ và hệ miễn dịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58428
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
594.31 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.