Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58430
Title: Ngất xỉu và giải pháp ngăn ngừa
Authors: Bùi, Khắc Hậu
Keywords: Ngất xỉu
Ngăn ngừa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.22-23
Abstract: Trong cuộc sống hằng ngày, một số người gặp phải tình trình ngất xỉu, nếu không phát hiện sớm và xử trí có thể gây ra một số hậu quả xấu. Ngất xỉu là một triệu chứng của nhiều bệnh, cần biết để xử trí thích hợp và ngăn ngừa ở một số người có nguy cơ gặp phải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58430
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.