Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58435
Title: Đau bụng mạn tính ở trẻ em
Authors: Phạm, Thế Vinh
Keywords: Đau bụng mạn tính
Trẻ em
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.30
Abstract: Đau bụng là tình trạng thường gặp ở trẻ em, đặc biệc là đau bụng mạn tính, chiếm 10-20% than phiền của phụ huynh khi đưa trẻ đi khám. Tần suất than phiền đau bụng tăng dần theo tuổi, hay gặp ở trẻ từ 4-6 tuổi và trẻ vị thành niên. Trong một nghiên cứu cộng đồng, 17% trẻ học cấp 2 và cấp 3 than phiền đau bụng 1 tuần/1 lần; trong đó có 21% trẻ đau bụng ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58435
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
237.98 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.