Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5847
Title: Phạm vi kháng cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Trương, Văn Đạt
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung và quy định của pháp luật về phạm vi kháng cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam, chỉ ra một số điểm bất cập về phạm vi kháng cáo được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và đưa ra kiến nghị bổ sung và nhằm hoàn thiện phạm vi kháng cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành.
Description: 64 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5847
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.