Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58511
Title: Các yếu tố đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid 19
Authors: Phạm, Duy Hiếu
Trần, Hữu Nhuận
Keywords: Xuất khẩu Việt Nam
Đại dịch Covid 19
Yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.81-83
Abstract: Thời gian gần đây kinh tế thế giới tăng trưởng âm do nguyên nhân đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh trên thế giới và việc khống chế đại dịch chưa hiệu quả, chủ nghĩa bảo hộ trong thương mại, thiên tai xảy ra nhiều vùng trên thế giới. Tuy nhiên Việt Nam đã kiểm soát đại dịch Covid 19 và đẩy mạnh tăng cường xuất khẩu bằng các hiệp định thương mại. Tuy nhiên khi cơ hội xuất khẩu sản phẩm Việt Nam tăng nhanh thì các hàng hóa phải thỏa mãn ngày càng cao các yêu cầu khắt khe từ thị trường toàn cầu. Do đó để phát triển xuất khẩu nhiều hơn thì Việt Nam phải tìm hiểu và thực hiện hiệu quả các yêu cầu của thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58511
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
929.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.