Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5853
Nhan đề: Triết lý văn hóa và triết luận văn chương (Khảo cứu của Hoàng Ngọc Hiến, Nxb. Giáo dục, H., 2006, 224 trang)
Tác giả: Ngô, Thu Thủy
Từ khoá: Triết lý văn hóa
Triết luận văn chương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.119-122
Tóm tắt: Trong công trình khảo cứu Triết lý văn hóa và Triết luận văn chương, nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến đã có một bài luận rất sâu sắc về chức năng giáo dục của văn học: "Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người”. Là người nghiên cứu văn hóa, văn học, hay đả phá cái cũ, luôn hướng đến cái mới lạ với cách tiếp cận đa chiều, Hoàng Ngọc Hiến đã đặt ra những vấn đề thực sự ý nghĩa, thu hút nhiều tranh luận. Tiếp cận với công trình này, bài viết chủ yếu đưa ra những thảo luận dựa trên những ý tưởng được Hoàng Ngọc Hiến đưa ra trong bài luận được nhắc đến ở trên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5853
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_195.96 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.