Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5855
Title: Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hò agiải tại cộng đồng
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Bùi, Vũ Khánh Tân
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung và quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, từ đó tìm ra những bất cập và hướng hoàn thiện quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng.
Description: 75tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5855
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.