Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58554
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Nhật để mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm cho lao động trẻ Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thúy Ngọc
Keywords: Lao động trẻ
Cơ hội tìm việc
Đào tạo tiếng Nhật
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.102-104
Abstract: Tổng cục Thống kê đánh giá, tình hình lao động, việc làm quý IV/2020 có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với quý trước nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tính chung cả năm 2020 cao hơn năm 2019 trong khi số người có việc làm, thu nhập của người làm công ăn lương thấp hơn năm trước. Tuy nhiên theo đánh giá thì nhu cầu tuyển dụng người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc và nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực trình độ cao tại các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam đều sẽ tăng cao trong thời gian tới. Để chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường lao động sau mùa dịch Covid, người lao động và các nhà quản lý Việt Nam cần phải đầu tư ngay từ bây giờ. Một trong việc cần làm đó là nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Nhật để bù đắp hạn chế giao tiếp của người lao động Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58554
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
984.7 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.