Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58599
Title: Chi phí - hiệu quả lao động trong doanh nghiệp: giải pháp phát triển của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Authors: Đào, Thu Hà
Keywords: Doanh nghiệp Việt Nam
Chi phí hiệu quả
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.120-122
Abstract: Chi phí lao động trong doanh nghiệp luôn là bài toán trăn trở của các nhà quản lý trong tính toán hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm làm rõ hơn mối quan hệ Chi phí - Lợi nhuận của doanh nghiệp tác giả đã giành thời gian tìm hiểu về chi phí lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí lao động của doanh nghiệp nói chung và giải pháp tăng cuờng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để các doanh nghiệp Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả cung cấp cái nhìn khái quát và một vài gợi ý về các giải pháp mang tính tham khảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58599
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.